Hoe kunt u het PijnPlatform steunen:


Door uw eenmalige bijdrage:U kunt de activiteiten van het Pijn Platform steunen met uw eenmalige financiële bijdrage.


U kunt ook een door uw gewenste bestemming geven van uw bijdrage door ons dat schriftelijk kenbaar te maken.


Vermeld in uw schrijven duidelijk het doel of de bestemming van uw bijdrage met een korte omschrijving als referentie.


Ons bankrekeningnummer is: NL58 INGB 000 0100 34, PijnPlatform, Leiden o.v.v. uw referentie.


De Stichting ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van sponsoren en donateurs.